gallery/vlinders

Stichting-in-enuitloophuis Vlissingen

 

Welkom op onze website. kijk rusitg op onze pagina's.

Wij helpen je graag verder.

gallery/schulhulp
gallery/formulieren
gallery/sociaal

Wat doen wij:

Lekker eten

gallery/activiteit

Papieren invullen

Activiteiten

gallery/gsm

  Missie: 

 

- Helpen bij de minima.

- Hulp bij sociale probln.

- Ontmoetingsplaats.

 

Beschrijving:

 

Heeft U hulp nodig bij sociale problemen?

In samenwerking met het walchers platform voor de minima (WPM) bieden wij hulp bij sociale problemenzo als:

 

- Invullen van formulieren. (Gemeente,SVB, UWV, enzevoort.)

- Problemen met uw uitkering van de uitkerende instantie in uw gemeente.

- Huurtoeslag en zorgtoeslag.

- Wonen.

- Hulp bij kwijtscheldingen, gemeente belasting en waterschap.

- WIA en WAO begeleiding door een gecertificeerde medewerker.

- Bijdragen maaltijd voorziening van gemeentevoor ouderen en zieken.

- Hulp bij aangifte belasingen e.a.

- En verder alle problemen op sociaal gebied.

 

 

gallery/missie

TELEFOON: 0118-414471

gallery/help_button